<var id="1b5pl"></var>
<var id="1b5pl"><video id="1b5pl"></video></var>
<thead id="1b5pl"></thead>
<var id="1b5pl"></var>
<var id="1b5pl"><strike id="1b5pl"></strike></var>
<var id="1b5pl"></var>
<var id="1b5pl"></var>
<var id="1b5pl"></var>
<var id="1b5pl"></var>
<var id="1b5pl"><video id="1b5pl"></video></var>
<var id="1b5pl"></var>
<var id="1b5pl"></var>
<cite id="1b5pl"></cite>
<var id="1b5pl"></var>
<var id="1b5pl"></var><var id="1b5pl"><strike id="1b5pl"></strike></var>
  • 1
编号:202205090900007521
申请日期:2022-04-28
申请人 某** 性别
年龄 40 身份
信访部门 公共信箱 问题类别 咨询
主题 环评手续,环评手续怎么办,需要去哪里,流程怎么走?
内容 环评手续,环评手续怎么办,需要去哪里,流程怎么走?
受理部门 公共信箱 计划完成时间 2022-04-29
处理进度 处理完结 完成时间 2022-04-29
答复内容 您好,您咨询的问题我们及时转发给审批科,反馈如下:首先到环保部门咨询,然后委托有资质的环评单位编制环评文件,最后上报环保部门,环保部门按权限审查、审批。

发布】 【打印(整页面)】 【打印(信件)】 【关闭

"; var title = "

环评手续,环评手续怎么办,需要去哪里,流程怎么走?

"; var newstr = document.all.item(printpage).innerHTML; var oldstr = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = headstr+title+newstr+footstr; window.print(); document.body.innerHTML = oldstr; return false; }
?